BRL6000-25 begeleiding

Bij de certificering voor de BRL6000-25 komt een hoop kijken.

 • Opleiden van uw monteurs voor het "Vakmanschap CO"
 • Het aanwijzen van uw monteurs
 • Het maken van de keuzes voor welk deelgebied u werkzaamheden wilt uitvoeren
 • Het opstellen van een kwaliteitshandboek conform de BRL6000-25
 • Het maken van een keuze voor de CI (aangewezen certificatie instelling)
  Op dit moment zijn geacrediteerd, Dekra, Kiwa, Bureau Veritas, SKG-IKOB, en Normec
 • Uw bedrijfsprocessen aanpassen conform de BRL6000-25

Dit alles kost u een hoop tijd en de nodige investering.

Onze ervaring

Wij hebben afgelopen jaren voor Dekra Certification praktijkaudits mogen uitvoeren in het kader van de BRL6000-25 en freelance Lead auditer bij Bureau Veritas.

Wij hebben hierbij ervaren dat de meeste bedrijven het proces (kwaliteitshandboek) en de opleiding van de monteurs goed op orde hebben. Op enkele kleine aandachtspunten na wordt dit traject meestal goed afgerond.

Toch lopen de meeste audits uit op een telleurstelling. Het begeerde certificaat kan niet worden verstrekt omdat nog niet wordt voldaan aan de eisen welke voortvloeien uit de BRL6000-25.
Dit zorgt voor vervelende vertraging en extra investeringen om alsnog te kunnen voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de BRL6000-25

Marco Engberink is opgeleid en gediplomeerd hybride-docent (PDD, Pedagogisch Didactisch Diploma), en heeft veel ervaring opgedaan met de BRL6000-25.
Ook heeft hij aan de wieg gestaan van de BRL6000-25 door deel te nemen aan diverse overleggen, op uitnodiging van Techniek Nederland, met binnenlandse zaken inzake de "gasketelwet"

Begeleiding BRL6000-25 audits!

Wat kunnen wij voor u betekenen!

Met onze kennis helpen wij u om het proces naar de BRL6000-25 te structureren en uw monteurs de juiste handvatten te geven voor het in de praktijk brengen en uitvoeren van de opgedane kennis.

Dit alles om de audits door de CI in één keer goed te doorlopen.

 • Quick-scan
  Wij beoordelen of uw kwaliteitssyteem en uw buitendienst werkt conform de eisen volgend uit de BRL6000-25
  Controle project administratie
  Meelopen met één of meerdere monteurs
 • Feedback op de geconstateerde tekortkomingen welke zijn opgemerkt
 • Instructie dagdeel (ochtend/middag/avond) van uw monteurs
  Door middel van een klassikaal samenzijn waar aan de hand van voorbeelden duidelijk wordt gemaakt waaraan moet worden voldaan, en wat er wordt verwacht van de monteur in de dagelijkse praktijk.
  Het samenbrengen van de theoretische kennis met het toepassen hiervan in de dagelijkse werkzaamheden.
 • Steekproefsgewijze proef audit

FAQ

Wat kost dit traject?

Stuurt u een e-mail naar info@max-tech.nl voor een passende offerte

Hoe snel kunnen we starten met het traject?

Normaal gesproken kunnen wij binnen twee weken na akkoord starten.

In welke regio voeren jullie dit traject uit?

Wij opereren vanuit Zwolle, maar kunnen in overleg in heel Nederland de werkzaamheden uitvoeren.

Waarover gaat de richtlijn BRL 6000-25?

De richtlijn behandelt de koolmonoxide preventie in gebouwen van gasverbrandingstoestellen.

Ben ik verplicht de richtlijn BRL 6000-25 op te volgen?

Ja, als er geen certificaat is afgegeven door een geaccrediteerde instantie, mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden aan gasverbrandingstoestellen.

Wat is de definitieve ingangsdatum van de BRL 6000-25?

Per 1 oktober 2020 is de richtlijn ingegaan, er geldt voor bedrijven een overgangsperiode. Bedrijven die onder de richtlijn vallen hebben zodoende tot 1 april 2023 om aan de eisen te voldoen, en per die datum gecertificeerd te zijn.

Moet ik mij laten certificeren voor de hele BRL 6000-25?

Nee, dat kan wel maar je kunt je ook laten certificeren voor 1 van de 2 deelgebieden in de norm en de handelingen die bij uw bedrijf passen. Voor alle deelgebieden is in bedrijfstellen verplicht.

Waar kan ik terecht met vragen over de BRL 6000-25?

Max-Tech BV beantwoord alle vragen en verzorgt het gehele praktijk-traject naar certificatie.

Max-Tech

Vestigingen Baarn en Zwolle
info@max-tech.nl

Contactinformatie

Sociale Media

Volg ons op sociale media!

Contact

Bij vragen kunt u bij ons terecht via ons contactformulier of via info@max-tech.nl.

Contactformulier