Bouw begeleiding

Bouw begeleiding, advies en toetsing!

Wij kunnen u begeleiden bij het gehele bouwproces zodat u er zeker van kunt zijn dat uw bouwproject voldoet aan alle wettelijke kaders en u behoedt voor langdurige juridische conflicten na oplevering van uw project.

Dit is een steeds belangrijker gegeven omdat bouwen maatwerk is en in het kader van de "Energie transitie" de juiste keuzes gemaakt moeten worden, dat er op de juiste wijze moet worden samengewerkt. De technische installaties zijn voor een groot deel afhankelijk van de bouwkundige installatie.

Met het bouwbesluit en de wet kwaliteitsborging bouw in de hand toetsen wij de bouwplannen zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Wij zorgen ervoor dat alle neusen dezelfde kant op staan en sturen bij indien dit nodig is.

Nu de NTA 8800 van kracht wordt op 1 januari 2021 is het van belang om het gehele bouwproces te toetsen aan de 4 BENG criteria. Hierbij is de BENG 2 het meest uitdagend en is het belangrijk hier met voldoende kennis de juiste keuzes te maken.

Wat kunnen wij doen?

  • Maken plan van eisen (PVE)
  • Toetsen en beoordelen van de offertes van aannemer en onderaannemers aan de BENG
  • Contact met het omgevingsloket van uw gemeente, de vergunningsverstrekker en toezichthouder
  • Begeleiding bij het kiezen van de juiste aannemer en onderaannemers
  • Voortgangs controles tijdens het bouwproces, waarbij getoetst wordt of de afspraken worden nagekomen en wordt voldaan aan de BENG
  • Goedkeuringsrapportage van de betalingstermijnen
  • Overleg met partijen indien er zaken fout dreigen te gaan

WKB de wet kwaliteitsborging bouw staat op stapel, wij praten u bij.

Max-Tech

Vestigingen Baarn en Zwolle
info@max-tech.nl

Contactinformatie

Sociale Media

Volg ons op sociale media!

Contact

Bij vragen kunt u bij ons terecht via ons contactformulier of via info@max-tech.nl.

Contactformulier