APK woningen

Veiligheidskeuring voor gas, elektra, water, riool, verwarming en ventilatie

Controle op installaties bij aan- of verkoop van een woning was tot 2004 een vanzelfsprekendheid. De kwaliteit van de installaties werd door de controle van de energiebedrijven gewaarborgd. Door de privatisering van de energiebedrijven is de controle weggevallen. Dat heeft gevolgen gehad! Momenteel voldoet 70% van de gas- en elektrische installaties niet aan de veiligheidseisen. Uw auto krijgt een APK, waarom zou u zoiets ook niet voor uw huis doen? Zeker als u een nieuwe woning koopt. Max-Tech heeft als erkend totaalinstallateur veel ervaring met veiligheidskeuringen. Wij bieden de Max-Tech Veiligheidskeuring aan. Wij vragen slechts twee tot tweeëneenhalf uur van uw tijd. Die tijd is voor ons voldoende om u een perfect inzicht te geven in de conditie van uw elektrische installaties, de waterleiding, hemelwaterafvoer (riool), centrale verwarming, ventilatie-installaties en gasinstallaties.

Bij de veiligheidskeuring komen de volgende aspecten aan de orde:

 • Algehele toestand installatie (aangelegd door doe-het-zelver of vakman)
 • Gasleiding (op eventuele lekkages)
 • Gastoestellen (op veilige werking)
 • Rookgasafvoer en ventilatie
 • Groepenkast en aardlekschakelaar
 • Aarding stopcontacten en isolatieweerstand bedrading
 • Zone-indeling badkamer
 • Water (preventie legionellabacteriën)
 • Water (op gebruikte materialen en dimensionering)
 • Water (op eventuele lekkages)
 • Riolering (op eventuele lekkages)
 • Riolering (op dimensionering en ontspanning)
 • Ventilatiesystemen

Alle installaties in de woning worden uitvoering en accuraat geïnspecteerd. Metingen en visuele inspecties volgens de op dat moment geldende NEN-normen brengen eventuele onvolkomenheden en onveilige situaties aan het licht. Onze bevindingen met daarbij een voorstel tot verbetering krijgt u te lezen in een overzichtelijk rapport. Het rapport is voorzien van foto's en meetrapporten.

De Max-Tech Veiligheidskeuring voor een standaardwoning (tot 200M²) bedraagt circa € 475,00.

Max-Tech

Vestigingen Baarn en Zwolle
info@max-tech.nl

Contactinformatie

Sociale Media

Volg ons op sociale media!

Contact

Bij vragen kunt u bij ons terecht via ons contactformulier of via info@max-tech.nl.

Contactformulier